Szkolenie Scrum i Agile w projektach IT

Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile)

   METRYCZKA: Szkolenie Scrum

 • Data: do ustalenia
 • Miejsce: Wrocław
 • Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum)
 • Cena: 780 zł netto (1 osoba), dla 3 i więcej osób rabat 10%
 • Organizator: API LABS Maciej Oleksy, strona firmy

Zwinne Zarządzanie Projektami IT jest odpowiedzią na „ciężkie” metodyki PM. Ciężkie metodyki charakteryzują się dużą ilością dokumentacji, słabej komunikacji i faktem, że średnia opóźnień w projektach IT wynosi według PMI 80% w stosunku do harmonogramu bazowego. „Zwinne” podejście do prowadzenia projektów wytwarzania oprogramowania ma celu odchudzenie nadmiarowych działań i uzyskanie większej kontroli nad głównymi parametrami projektu, ze wskazaniem na ZAKRES projektu.

Agile Project Management i metodologia Scrum to „zwinne” podejścia do realizacji projektów IT, które są częścią poniższego szkolenia. Mają one pomóc lepiej zarządzać oczekiwaniami odbiorców projektu IT i zwiększyć efektywność wytwarzania.

CEL – SZKOLENIE SCRUM

Nabycie praktycznej wiedzy o technikach skutecznego prowadzenia projektu IT, poprzez poprawieniu technicznego procesu wytwarzaniu oprogramowania. Uczestnik szkolenia będzie potrafił szybko zaplanować zakres projektu, zoptymalizować jego koszty i zarządzam procesem wytwórczym (techniki optymalizacji pracy zespołu programistycznego).

METODYKA SZKOLENIA

Szkolenie Scrum realizowane jest w części pierwszej w formie prezentacji, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników, np. poprzez dyskusje. Zdobyta wiedza zostanie utrwalona poprzez przeprowadzenie warsztatu (część druga) mającego na celu praktyczne zastosowanie przedstawionej wiedzy.

PROFIL UCZESTNIKÓW

 • IT Project Managerowie i programiści
 • CEO firm działających w Internecie oraz agencji e-marketingowych
 • Beneficjenci programów PARP (POiG)
 • Autorzy startupów, którzy planują stworzenie oprogramowania
 • Dyrektorzy IT (działów wytwarzania oprogramowania)

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 • Poznanie metodyk Agile/Scrum
 • Umiejętność planowania zakresu projektu (specyfikacji) zrozumiałej dla wykonawców i odbiorców
 • Poprawienie pracy zespołów programistycznych i zwiększenie ich efektywności
 • Skrócenie czasu i obniżenie kosztów wytwarzania oprogramowania
 • Zmniejszenie ryzyka odchyleń dla: czasu, zakresu i kosztów projektu IT
 • Poznanie metod współpracy z klientem zewnętrznym i sposób zarządzania nim w ramach zwinnego podejścia

PROWADZĄCY

Maciej Oleksy – prowadzi blog www.productlabs.pl. Posiada 14-letnie doświadczenie pracy w sektorze IT m.in. przez 8 lat jako Project Manager IT (PM) i 3 lata jako Product Manager produktów internetowych. Pracował m.in. jako PM w Internet Designers, Contium, Anixe, EFL oraz Credit Agricole. Mentoruje w inkubatorach dla startupów.
Kompetencje:

 • Efektywne zarządzanie projektami IT w ramach działań sprzedażowych, optymalizujących koszty w firmie oraz przy zakładaniu nowych e-biznesów (startupów)
 • Specjalizacja w zarządzaniu zespołem IT i komunikacją w kontekście wytwarzania oprogramowania
 • Wdrażanie innowacji w firmie oraz znajomość wielu technologii pomocnych przy wyborze formuły realizacji projektów technologicznych
 • Zarządzanie produktem w mediach elektronicznych
 • Wdrażanie e-biznesu na podstawie Lean Startup
 • Planowanie e-marketingowe (kampanie, organiczny wzrost)
 • Prowadzi szkolenie Scrum na podstawie przeprowadzonych projektów IT

PROGRAM

„Klasyczne” podejście do zarządzania projektami, jako geneza problemów w projektach IT

Poznamy odpowiedzi na pytania:

 • Jakie procesy wyróżniamy w projektach IT i które z nich najbardziej wpływają na odchylenia od planu?
 • Za co dokładnie odpowiedzialny jest PM w klasycznym projekcie? Jakie są wady tak zdefiniowanej roli?
 • Jakie są główne przyczyny opóźnień w projektach?
 • Jakie są główne przyczyny przekraczania budżetu w projektach?
 • Jakie są główne przyczyny niezgodności wykonanego zakresu projektu w kontekście oczekiwań klienta?
 • Jak duże są odchylenia od planu w projektach IT wg raportów instytucji PM?

Dyskusja: Jak obecnie radzimy sobie z problemami w klasycznych projektach IT?

Korzyści: Uczestnicy dowiedzą się co jest przyczyną niepowodzenia projektów IT, prowadzonych wg klasycznych (ciężkich) metodologii. Znajomość tych przyczyn pozwoli lepiej zrozumieć potrzebę zastosowania lżejszych metod PM (np. zwinne: Agile/Scrum).

Przerwa kawowa (lekki catering)

Odchudzenie procesu PM poprzez zastosowanie Agile

 1. Poznamy ideę Agile, jako odpowiedź na problemy w klasycznym podejściu do zarządzania projektami IT.
 2. Odpowiemy na pytanie: dlaczego lekkie podejście (Lean) jest lepsze niż klasyczne (ciężkie)?
 3. Omówimy główną metodykę w ramach Agile o nazwie Scrum, która jest dedykowana dla projektów informatycznych i pozwala na ich efektywniejsze realizowanie – metoda Scrum.
 4. Dowiemy się dlaczego techniczny proces wytwarzania oprogramowania w projektach IT jest tak istotny dla jego powodzenia i jak Scrum go wspiera?
 5. Poznamy podejście iteracyjne (kroczące) realizacji projektu IT, które jest główną cechą Scrum, w opozycji do kaskadowej realizacji w klasycznych projektach – Scrum Guide.
 6. Przedstawię główne składowe Scrum: proces i zdarzenia w nim zawarte, role i ich obowiązki oraz stosowaną dokumentację.
 7. Omówimy kwestie modyfikacji struktury organizacyjnej firmy, jako niezbędnej przy wdrożeniu Agile/Scrum.

Dyskusja: Jakie mogą być przeszkody do wdrożenia Agile/Scrum w firmie?

Korzyści: Uczestnicy poznają ideę Agile oraz metodykę Scrum w teorii oraz ich główne zalety. Dowiedzą się także jak przygotować firmę na wdrożenie wymienionych metodyk.

Przerwa obiadowa (bez cateringu)

Dobre praktyki i techniki Agile/Scrum stosowane w praktyce.

 1. Poznamy dobre praktyki planowania projektu wg Scrum.
 2. Prześledzimy zdarzenia w codziennej pracy zespołu realizacyjnego Scrum (programistycznego) i jego kontaktach z klientem (odbiorcą produktów projektu). Poznamy techniki optymalizacyjne w ramach tych działań.
 3. Omówimy sposoby i techniki dostarczania klientowi efektów prac zespołu realizacyjnego.
 4. Dowiemy się jak stale optymalizować współpracę i komunikację w zespole Scrum.
 5. Poznamy narzędzia wspomagające codzienną pracę zespołu i Project Managera.

Dyskusja: Jak rozmawiać z programistami i czego powinniśmy od nich wymagać?

Korzyści: Uczestnicy poznają praktyczne techniki stosowane w procesie wytwarzania oprogramowania w projekcie IT wg Scrum. Techniki te będą pochodziły z doświadczeń nabytych podczas wielu projektów prowadzonych przez autora. W sposób bardzo istotny podnoszą one efektywność zespołu realizacyjnego i zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu danego projektu.

Przerwa kawowa (catering)

Podsumowanie dnia szkoleniowego

Zapraszam na szkolenie!

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku mniejszej ilości uczestników niż 7 osób (maksymalnie 12), w danym mieście.

scrum

Jesteś zainteresowany? Pisz!
kontakt@apilabs.pl