Szefie, zrób sobie Insights Discovery

Szefie, zrób sobie Insights Discovery

Wiele testów osobowości pozwala bardziej obiektywnie spojrzeć na własne predyspozycje i możliwości. Jednak tylko niektóre testy dają głęboki wgląd pozwalający na budowanie większej autorefleksji pozwalającej lepiej funkcjonować w firmie i w życiu. Takim testem jest Insights Discovery.

Potęga samoświadomości

Dobry test cech osobowości pozwala lepiej poznać siebie. Na przykład swoje słabe i mocne strony. Swoje dążenia, obawy oraz styl i model funkcjonowania. Dzięki temu dostajemy materiał do dalszej pracy nad sobą.

W kontekście firmy bardzo przydatna jest samoświadomość, szczególnie u managerów. Minimalizuje ona zjawiska projektowania swoich niedoborów na inne osoby. Dzięki temu lepiej identyfikujemy to, co dzieje się w nas samych, bez szukania przyczyn swoich niepowodzeń u innych.

Bardziej świadomy siebie manager więcej słucha, wie jak jego komunikaty rezonują z otoczeniem. Wie jak ułożyć swoją komunikację oraz relacje tak, aby zyskać jak najwięcej – na przykład budując sprawny zespół. Tworzy efektywną strategię swojego funkcjonowania w firmie i trafniej interpretuje zdarzenia.

Jak wygląda test Insights Discovery

Za najlepszy test osobowości, w kontekście pracy managera (i nie tylko), uważam Insights Discovery. Jego celem jest poznanie i akceptacja zachowań swoich i innych ludzi. Wynik testu pozwala pracować nad własnymi zachowaniami, pokazuje jak zrozumieć samego siebie i wskazuje na różnice między Tobą a innymi ludźmi.

Aby wykonać test, należy skontaktować się z polskim oddziałem. Po uzgodnieniach dostaniesz link do testu oraz kontakt do osoby, która przedyskutuje z Tobą wynik testów. Koszt to 300-500 zł.

Pobierz bezpłatnie wynik testu Insights Discovery, który wykonywałem w 2018 r. Zobacz jak wiele można wyczytać ze stworzonego na bazie badania profilu. Kliknij w poniższy przycisk.

Sam test polega na udzieleniu odpowiedzi online na 25 pytań po polsku. Czas wykonania testu Insights to ok. 20 – 30 minut. Na tej podstawie tworzony jest profil indywidualnego stylu funkcjonowania opisany w kilkunastostronicowym raporcie.

Czytaj również:  Pomysł na biznes à la startup. Jak znaleźć, a nie wymyślać?

Test bazuje na teoriach osobowości Junga, który definiował osobowość za pomocą pojęcia energii. Dlatego autor testu zobrazował wybrane typy kolorami. Często w firmach, które robiły ten test, używa się kolorów do potocznego opisania danej osoby:

 • „on jest czerwony, także przygotuj się na batalię”
 • „potrzebuję do działu takich solidnych niebieskich”
 • „ona będzie broniła zespołu, to ich zielona dusza”
 • „urodzony, żółty handlowiec”
Koło 72 typów Insights Discovery
Koło typów Insights Discovery

W wynika testu dostajesz poniższe informacje o sobie (PDF, ok. 20 stron):

 • Indywidualny styl funkcjonowania
 • Ty w kontaktach z innymi ludźmi
 • Sposób podejmowania decyzji
 • Silne i słabe strony
 • Wartości wnoszone do zespołu
 • „Instrukcja” dla innych: jak się z Tobą komunikować, co wzmacniać a czego unikać
 • Mniej świadome aspekty Twojej osobowości
 • Twój typ antagonistyczny i jak się z nim komunikować
 • Wskazówki do rozwoju
 • Twoje miejsce na kole (kolor) – jak na rysunku wyżej
 • Dynamika energii kolorystycznych w kontekście świadomym i nieświadomym.

Wspólna praca nad wynikami

Podobnie jak w teście talentów Gallupa warto pracować nad wynikami. Dla wielu osób wnioski z Insights Discovery są naprawdę ciężkie do przełknięcia, wiem co mówię 😉 Ale z czasem początkowa wiedza, która pozornie obciąża, staje się bezcenna.

Poznajesz swoje ograniczenia, (bardzo) ciemne strony, a także potencjały. Przestajesz robić to do czego się nie nadajesz, a zaczynasz częściej lokować swoją energię tam gdzie zostanie ona najlepiej spożytkowana. Jednak największą korzyścią są lepsze relacje – przestajesz równać wszystkich do tej samej linijki. Zaczynasz lepiej dostrzegać, że każdy jest inny, a to powoduje, że z każdym warto trochę inaczej rozmawiać.

Pobierz bezpłatnie wynik testu Insights Discovery, który wykonywałem w 2018 r. Zobacz jak wiele można wyczytać ze stworzonego na bazie badania profilu. Kliknij w poniższy przycisk.

W naszej firmie cała grupa managerów zrobiła sobie ten test. Potem przeprowadziliśmy kilka sesji rozmów o tym jak postrzegamy wyniki swoje i innych osób. Szczera rozmowa pomogła lepiej poznać się nawzajem i lepiej dostosować wzajemną komunikację

Czytaj również:  Mudita - ciesz się z sukcesów innych

Masz pytania o tego testu lub go robiłeś i chcesz się podzielić spostrzeżeniami? Możesz napisać do mnie na maciek@hardthings.pl lub na Linkedin. Udostępnij proszę ten wpis jeśli uznasz go za cenny, Dziękuję!